Colofon

Colofon
Aanbieder en bijgevolg verantwoordelijk voor het commerciële en zakelijke online aanbod is Dethleffs GmbH & Co. KG, vertegenwoordigd door de directie Thomas Bischofberger, Alexander Leopold (voorzitter), Günther Wank.

Informatie volgens § 2, lid 1 van de Duitse Verordening inzake informatieplicht voor dienstverlening (DL-InfoV).
Deze website is een informatieve aanbieding van het

merk CROSSCAMP
Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12
88316 Isny im Allgäu
Duitsland

E-mail: info@crosscamp.com
Internet: www.crosscamp.com

Telefoon +49 7562 987 5600

Vestiging van Dethleffs GmbH & Co. KG: 88316 Isny im Allgäu, Duitsland
Kantonrechtbank Ulm, HRA 621086
Persoonlijk aansprakelijke vennoot: Dethleffs Verwaltungs GmbH, Isny im Allgäu (kantonrechtbank Ulm HRB 600533)
Rechtsvorm: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid & co commanditaire vennootschap (GmbH & Co. KG)

Toepasselijk recht recht van de bondsrepubliek Duitsland (BRD)

Belastingdienst Wangen im Allgäu
Btw-nr.: DE 811 147 684

Vertegenwoordigend directeur: Thomas Bischofberger, Alexander Leopold, Günther Wank

Bevoegde toezichthoudende autoriteit
Districtskantoor Ravensburg - bedrijfscontrole
Gartenstraße 107, 88212 Ravensburg, Duitsland
Telefoon +49 751 85-4170
Fax: +49 751 85-774105
E-mail: bu@landkreis-ravensburg.de
Internet: www.landkreis-ravensburg.de/,Lde/Startseite/Wirtschaft_+Gewerbe+_+Bauen/Gewerbeaufsicht.html

Bevoegde kamer
Industrie- und Handelskammer Bodensee Oberschwaben
Lindenstraße 2, 88250 Weingarten, Duitsland
Telefoon +49 751 409-0
Fax: +49 751 409-159
E-mail: info@weingarten.ihk.de
Internet: www.weingarten.ihk.de

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering financieel nadeel
XL Insurance Ltd.
Hopfenstraße 6
80335 München

Geldigheidsgebied: Duitsland

Informatie over online geschillenbeslechting conform art. 14, lid 1 ODR-verordening:
De Europese Commissie stelt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) ter beschikking op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Het ODR-platform dient als toegangspunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen betreffende contractuele verplichtingen, die voortvloeien uit verkoopovereenkomsten via internet.

We zijn noch verplicht, noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Verantwoordelijke voor journalistieke bijdragen conform § 55, lid 2 van de Duitse landelijke overeenkomst voor radio- en televisievergunningen (RStV):
Helge Vester, hoofd marketing, e-mail: helge.vester@dethleffs.de
Arist-Dethleff-Straße 12, D-88316 Isny im Allgäu

Externe functionaris voor gegevensbescherming conform art. 37 AVG juncto § 38, lid 1 Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG, nieuwe versie):
Stefan Fischerkeller
Deutsche Datenschutzkanzlei
Richard-Wagner-Straße 2
88094 Oberteuringen
Duitsland
E-mail: fischerkeller@deutsche-datenschutzkanzlei.de
Internet: www.deutsche-datenschutzkanzlei.de
Telefoon +49 7542 / 94921-01

Technisch onderhoud van deze website:
DGTLS GmbH (vroeger creating-web)
Implerstraße 24
81371 München
+49.89.6228625,0
mail@dgtls.com
www.dgtls.com

Voorwerp van de onderneming Dethleffs GmbH & Co. KG:
Informatie over het voorwerp van de onderneming vindt u op de website.

Prijsvermelding conform § 4 van de Duitse verordening inzake informatieplicht over diensten (DL-InfoV) en Duitse Verordening inzake prijsvermelding (PAngV).
Informatie over de prijzen vindt u op de website van Dethleffs GmbH & Co. KG.
Dethleffs GmbH & Co. KG stelt op verzoek graag een offerte op.

Aansprakelijkheid
Dethleffs GmbH & Co. KG kan deze website naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijk te zijn te allen tijde zonder mededeling volledig of gedeeltelijk wijzigen of stopzetten. Door een link te plaatsen naar andere websites ('hyperlink'), maakt Dethleffs GmbH & Co. KG zich deze website noch de inhoud ervan eigen. Voorts is Dethleffs GmbH & Co. KG niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of de inhoud ervan.

© Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, grafieken en de plaatsing ervan op de website zijn onderworpen aan de bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetgeving. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk gemaakt worden.

© Auteursrecht beeldmateriaal: Dethleffs GmbH & Co KG

Opmerking: Algemene wet gelijke behandeling (AWGB)
Voor een betere leesbaarheid maken we geen onderscheid tussen geslachten. Overeenkomstige begrippen gelden in het kader van gelijke behandeling voor beide geslachten.

Dit colofon werd opgesteld door:
Deutsche Datenschutzkanzlei, kantoor voor gegevensbescherming München -
www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

Ich bin ein Tooltip.